دوره آموزشی مهارت های زندگی نوجوانان به صورت حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می گردد.
این دوره سطح بندی داره که هر سطحی در 5 جلسه برگزار میشه که 4 جلسه برای نوجوانان و 1جلسه برای والدین میباشد. در هر سطحی به یک یا دو مهارت پرداخته میشود. که سطح1 آن مربوط میشود به پذیرش خویشتن و خودآگاهی که زیربنای تمام مهارت ها میباشد. در این سطح بچه ها یاد میگیرند که خودشون رو همینجوری که هستند دوست داشته باشند و نسبت به توانمندی هاشون آگاهی پیدا میکنند. برای کسب اطلاع از زمان و سایر اطلاعات با شماره های درج شده در پوستر تماس بگیرید.