9 گام جهت مقابله با افکار مزاحم ناشی از covid10


قسمت دوم
ما در موقعیتهای بحرانی، طوفانهای هیجانی را تجربه میکنیم یعنی افکار نامفیدی در ذهنمان چرخ میخورند و احساسات دردناکی در بدنمان میگردند؛ و اگر در طوفان درونمان غرق بشویم آنوقت
هیچ کار مفیدی نمیتوانیم انجام بدهیم؛ پس اولین گام کاربردی این است که: “لنگر بیاندازید”
. حال فرمول سادۀ “لنگر انداختن” را برایتان توضیح میدهم که شامل 3 گام بعدی است:
گام 2 -تصدیق کردن افکار و احساساتتان.
گام 3 -توجه کردن به بدنتان.
گام 4 -مشغله و سرگرمی با آنچه انجام میدهید.
بیایید یک به یک این گامها را از نظر بگذرانیم:
گام 2 ⬅️ تصدیق کردن افکار و احساساتتان:
به آرامی و مهربانی آنچه در درون شما میگذرد را تصدیق کنید: افکار، احساسات، هیجانها، خاطرات، حسهای
بدنی و میلهای شدید. مثل دانشمند کنجکاوی رفتار کنید که هر آنچه در دنیای درونیتان جریان دارد را مشاهده
میکند. و در حالی که به تصدیق کردنِ افکار و احساسات خود ادامه میدهید… گام 3 ⬅️ به بدنتان توجه کنید:
به بدنتان توجه کنید و با آن ارتباط برقرار کنید. شیوۀ خودتان برای انجام دادن این کار را پیدا کنید. میتوانید از بعضی یا تمام روشهای زیر استفاده کنید یا راه و روش خودتان را پیدا کنید:
? به آهستگی پای خود را روی زمین فشار بدهید. ? به آهستگی کمر و ستون فقرات خود را صاف کنید، اگر در حالت نشسته هستید در صندلیتان رو به جلو با کمری راست بنشینید. ? به آهستگی نوک انگشتان دستها را به همدیگر بچسبانید و فشار بدهید. ? به آرامی کششی به عضلات بازو یا گردن خود بدهید و بعد شانه هایتان را آرام بالاتر بیاورید. ? به آرامی نفس بکشید. ⛔ توجه: هدف از انجام دادن این حرکات، این نیست که از آنچه در دنیای درونتان میگذرد رو برگردانید یا فرار کنید یا حواستان را از آنها پرت کنید. هدف این است که از افکار و احساسات خود آگاه باشید، همچنان حضور آنها را تصدیق کنید و همزمان به بدنتان توجه کنید، با آن تماس پیدا کنید و فعالانه حرکتش بدهید. چرا؟ چون با انجام دادن چنین اقداماتی-با این که نمیتوانید احساسات خود را کنترل کنید- میتوانید تا حد ممکن روی اقدامات بدنیتان کنترل پیدا کنید. (به یاد بیاورید که تمرکز روی آنچه در کنترل شما است مهم است). گام 4 ⬅️ …..
ادامه دارد….

9 گام جهت مقابله روانشناختی با افکار مزاحم ناشی از covid19

قسمت اول
گام 1 – تمرکز بر آنچه در کنترل شماست:
?بحران کرونا به شیوههای متفاوتی میتواند روی ما تاثیر بگذارد: جسمانی، هیجانی، اقتصادی، اجتماعی و
روانشناختی. همۀ ما )دیر یا زود( با خطرات واقعی این بیماری جدی و گسترده و ناتوانیهای سیستمهای بهداشتی
در مقابله با آن، ضررهای اجتماعی، بحران اقتصادی فراگیر و مشکالت اقتصادی فردی، مشکالت در جنبه های
مختلف زندگی و بسیاری موارد دیگر روبهرو خواهیم شد.
?وقتی با یک بحران به هر شکلی روبهرو میشویم، اضطراب و ترس را به ناچار تجربه خواهیم کرد. این هیجانات
پاسخهایی بهنجار و طبیعی به موقعیتهای چالش برانگیزِ خطرناک و مبهم هستند. در چنین شرایطی غرق
شدن در نگرانی و نشخوار فکری دربارۀ همۀ چیزهایی که خارج از کنترل شما هستند خیلی آسان است، مثال
اینکه: چه اتفاقی ممکن است در آینده رخ بدهد؟، ویروس چه اثراتی بر شما یا عزیزانتان یا جامعه و کشورتان یا
جهان خواهد داشت و بعدش چه اتفاقی میافتد و نظیر اینها. با این که این نوع غرق شدگی در نگرانی کامال طبیعی است اما سودمند و مفید نیست. در واقع هرچه بیشتر روی آنچه خارج از کنترل ما است تمرکز کنیم به احتمال بیشتری ناامید یا مضطرب خواهیم شد.
?به این ترتیب، مهمترین کاری که هر کس در هر نوع بحرانی -چه مرتبط با کرونا باشد و چه نباشد- میتواند انجام
بدهد این است که: روی آنچه در کنترل شما است تمرکز کنید.
شما نمیتوانید آنچه در آینده رخ میدهد را کنترل کنید. شما روی ویروس کرونا یا اقتصاد جهانی یا سیاستهای دولتی در مدیریت این وضعیت آشفته کنترلی ندارید. بعلاوه نمیتوانید به طور جادویی احساسات خود را کنترل کنید و همۀ این ترس و اضطرابهای کامالً طبیعی را از بین ببرید؛ اما میتوانید آنچه “اینجا و اکنون” انجام میدهید را کنترل کنید؛ و اصل کار همین است. چون آنچه “اینجا و اکنون” انجام میدهید میتواند تغییر بسیار بزرگی در وضعیت شما و هرکسی که با او زندگی میکنید ایجاد کند و همچنین تاثیر چشمگیری بر جامعه اطرافتان داشته باشد.
واقعیت این است که ما کنترل بسیار بیشتری روی رفتارهایمان داریم تا روی افکار و احساساتمان؛
⬅️ پس هدف شمارۀ یک این است که کنترل رفتارهایمان را -همین الان و همینجا- به عهده بگیریم تا موثرتر به بحران کنونی پاسخ بدهیم.
ادامه دارد…
مرضیه جعفری روانشناس

فرزندپروری یزد

تیک در کودکان

این روزها با افزایش سطح تنش در خانواده بدلیل قرنطینه، در صورت رعایت نکردن موارد رفتاری لازم با مشکل تیک در کودکان مستعد روبرو خواهیم بود. و اما چند نکته درباره تیک عصبی.
✅تیکهای حرکتی معمول که اغلب در حدود سه و نیم سالگی شروع می شوند به کودکان کمک می کنند تا انرژی عصبی را آزاد کنند.
✅75درصد از کودکان این نوع تیک را در عرض شش ماه پست سر می گذارند.

⛔️?توجه:اگر کودک شما گرفتار تیک شد، بهترین راه ، نادیده گرفتن آن است. به آن توجه نکنید یا به کودکتان برای ترک آن نق نزنید. معمولا تیکها رفتارهای ناخودآگاه و برای تخلیه تنش هستند و با افزایش حساسیت شما، بخاطر تنش افزوده ایجاد شده، بصورت عادت تبدیل خواهدشد.

❌اگر تیک بیش از دوازده ماه ادامه یابد، تیک مزمن محسوب می شود.

⛔️تیکهای مزمن پایدار هستند تعداد تیک اغلب با کاهش فشار روحی، تقلیل می یابد.

?توجه:براي کاهش تنش های احتمالی کودکان، تا آن جایی که ممکن است برای ایجاد آرامش و اطمینان و حذف موقعیتهای فشارزا بکوشید و با آنان رئوف و مهربان باشید.

✅تعداد تیک اغلب با کاهش فشار روحی، تقلیل می یابد.

⛔ کودکان را در معرض اخبار ناخوشایند قرار ندهید. شنیدن اخبار مرتبط با کرونا، نه تنها کمکی به کودکان نمی‌کند بلکه ناخواسته آنها را در معرض اضطراب قرار خواهد داد.

⬅️ هر روز زمانی حدود نیمساعت را به بازی فاقد ساختار با کودک اختصاص دهید.

⬅️ در خلال بازی از امر و نهی و سوال پرسیدن اجتناب کنید.

⬅️ اگر خودتان دارای اضطراب هستید، اقدامات لازم مشاوره ای را انجام دهید.

مرضیه جعفری روانشناس کودک

چه کودکانی رشد زبانی بهتری خواهند داشت؟

برخی پژوهش‌ها نشان داده، والدین کودکانی که خزانه واژگان بالایی داشتن بدین ترتیب عمل کرده بودند:
1_ آنها فقط حرف می‌زنند.
2_سعی می‌کردند که خوب باشند.
3_با بچه ها درباره چیزهای مختلف حرف می‌زدند .
4_به بچه ها حق انتخاب می دادند.
5_ گوش می کردند

یافته‌های این پژوهش ها حاکی از همبستگی بسیار بالای نمرات فرزندپروری در زمان بچگی کودکان با پیامدهای زبانی ۶ سال بعد بود. این کودکان در سن حدود 9 سالگی از بعد رشد زبان نسبت به همسالان سرآمد بودند.
نحوه فرزندپروری بیش از ۶۰ درصد واریانس رشد زبانی را توضیح می داد.
بنابراین لازم است تا والدین از همان ابتدای تولد فرزند و حتی مدتها قبل از آن، دوره های لازم در زمینه فرزندپروری را بگذرانند. این دوره ها بخصوص برای والدینی که در دوره نافرمانی گذرای کودکان در حدود سن دو سالگی، احساس تنیدگی و درماندگی می‌کنند.، ضروری تر و حیاتی تر میباشد.
مرضیه جعفری مشاور و روانشناس کودک

استرس در کودکان

??اینفوگرافی استرس و مدیریت آن در کودکان به زبان ساده در یک نگاه

✨استرس و بحران چیست؟
✨واکنش‌ها در کودکان چگونه است؟
✨مدیریت استرس در کودکان

⭕️نویسنده و طراح: میلاد امیری نسب

کنجکاوی را در خود توسعه دهیم

گام اول? در جستجوی مشاغلی باشید که لازمه آن کسب اطلاعات جدید به صورت روزانه است
گام دوم? سعی کنید دانش خود را درباره موضوعات مورد علاقه تان از طریق مطالعه کتاب مجله یا رادیو تلویزیون و اینترنت افزایش دهید سه روز در هفته و هر بار نیم ساعت این کار را انجام دهید

گام سوم? در یک سخنرانی یا همایش که به فرهنگ متفاوت از فرهنگ شما مربوطه از شرکت کنید سعی کنید قبل از شرکت در مراسم اطلاعاتی درباره فرهنگ مورد نظر کسب کنید

گام چهارم? شخصی را پیدا کنید که به موضوعاتی مشابه شما علاقه‌مند است و ببینید که وی هیچ گونه دانش خود را در آن حیطه خاص افزایش می‌دهد

گام پنجم? غذای مربوط به فرهنگ دیگری را می کنید درباره زمینه های فرهنگی آن پرس و جو کنید

گام ششم? با فردی از یک فرهنگ دیگر ارتباط برقرار کنید و حداقل دو بار در ماه ساعتی از وقت خود را با وی بگذرانید وزیر فرهنگ چیزهایی بیاموزید

گام هفتم? از چیزهایی که درباره موضوع مورد علاقه تان می دانید فهرست تهیه کنید حالا فهرست دیگری درباره منابعی که می توانید برای به دست آوردن اطلاعات از آن ها استفاده کنید تهیه فرمایید

گام هشتم? چیزهایی را امتحان کنید که دانش و مهارت های فعلی شما را به چالش می کشد برای مثال اگر با ورزش بدمینتون آشنایی کمی دارید یادگیری آن را شروع کنید

گام نهم? در سال حداقل از یک شهر روستا یا کشور جدید بازدید کنید

گام دهم? عواملی را مشخص کنید که ممکن است موجب از بین رفتن کنجکاوی شما در حیطه خاص شوند برای مقابله با آن‌ها سه راه تازه بیابید

گام یازدهم? سر کنید فعالیت های عملی بیشتری تجربه کنید برای مثال درست کردن بستنی برای فهم شیمی و فیزیک یا شرکت در کلاس یوگا به منظور شناخت انواع ماهیچه ها

گام دوازدهم? فرایندهای طبیعی را از طریق صرف حداقل یک ساعت در هفته در طبیعت مورد کاوش قرار دهید

کرونا و کودکان

کرونا را برای فرزندانمون تبدیل به فرصت کنیم !

▫️مراقبت از دهان بچه ها: از فرصت استفاده کنیم. تنقلات بچه ها را از تنقلات صنعتی و فست فود به خوراک طبیعی تبدیل کنیم

⁣▫️مراقبت از چشم بچه ها: بچه ها باید یاد بگیرند که دستهاشون را خوب بشورند و ببینند شما خودتون به مسائل بهداشتی عمل میکنید

⁣▫️مراقبت از گوش بچه ها: سفیر امید باشیم و نا امیدکننده حرف نزنیم. براشون قصه بگیم. مخصوصا از بیماری‌هایی که به شفا و درمان منجر شد

⁣▫️مراقبت از روان بچه ها: حالا که بچه ها اجازه بیرون رفتن و مهدکودک رفتن ندارن، بازیهای گروهی توی خونه شکل بدین. بازی بچه ها را در برابر بیماری ها بیمه میکنه

چگونه با کودک بیش فعال رفتار کنم؟

چگونه با کودک بیش فعال رفتار کنم؟

✳✳ درمان بیش فعالی کودکان

امروزه بسیاری از مادران و پدران از شیطنت بسیار زیاد كودكانشان شكایت دارند. آنها اظهار می‌دارند كه فرزندشان مرتب در حال حركت و فعالیت است و نوعی حالت بی‌قراری و ناآرامی در او مشاهده می‌كنند. برخی از این والدین از فقدان تمركز حواس و ضعف درسی كودك نیز صحبت می‌كنند. آنها علت این فعالیت‌ بیش از اندازه را نمی‌دانند و مرتب فرزندشان را مورد سرزنش قرار می‌دهند. این كودكان بعضا مورد انتقاد و تنبیه بسیار زیاد قرار می‌گیرند.
عده‌ای از پدر و مادرها كنترل خود را از دست می‌دهند و این كودكان را به شدت كتك می‌زنند یا آنها را مورد تهدید قرار می‌دهند. در این نوشتار سعی شده است پدیده بیش فعالی در كودكان توضیح داده و راه‌های برخورد مناسب با این حالت ارائه شود.اختلال بیش‌فعالی كه در اغلب موارد با نقص توجه همراه است، معمولا در دوران كودكی بروز می‌كند. كودكان بیش فعال همان گونه كه از این عنوان بر میآید بسیار پرتحرك‌اند و نمی‌توانند یكجا آرام باشند.
كودكان بیش فعال در مورد كارها و اشیایی كه به طور طبیعی باید در برابر آنها احساس خطر كنند، خطری احساس نمی‌كنند، اختلالات سلوك در این كودكان بعضا دیده می‌شود، مثلا بعضی از آنها رفتارهای پرخاشگرانه دارند و برای آسیب رساندن به دیگران آنان را تهدید می‌كنند. بعضی دیگر در اعمالی چون سرقت و تقلب به طور كلی كارهایی كه تخلف از قوانین و مقررات محسوب می‌شود، ‌شركت می‌كنند. كودكان بیش‌فعالی كه دچار نقص توجه هستند، در تحصیل با مشكل مواجهند. دامنه توجه در آنها بسیار محدود است و به همین علت نمی‌توانند تمركز لازم را در حین درس خواندن داشته باشند. این كودكان به سرعت حواسشان پرت می‌شود و به كوچكترین محرك بیرونی واكنش نشان می‌دهند.
در نتیجه عملكرد تحصیلی آنان پایین می‌آید و در یادگیری دچار مشكل می‌شوند. از لحاظ اجتماعی، كودكان بیش‌فعال تاثیر مثبتی بر دیگران نمی‌گذارند و مرتب مورد انتقاد قرار می‌گیرند.
آنها به دلیل دقت پایین، اغلب دچار اشتباه می‌شوند و انتقاد دیگران را نسبت به خود برمی‌انگیزند. این بچه‌ها به جزئیات مسائل توجهی ندارند. حتی در بازی‌ها نیز با دشواری رو برو می‌شوند و در ارتباط خود با بچه‌های دیگر مشكل پیدا می‌كنند. اغلب از دستورالعمل‌ها پیروی نمی‌كنند و از عهده تكالیف مدرسه و سایر كارها و وظایف بر نمی‌آیند. آنان از درگیر شدن با تكالیفی كه مستلزم تلاش ذهنی مداوم است، می‌پرهیزند.
اغلب، وسایل خود را گم می‌كنند و دچار فراموشكار‌ی‌اند. به طور افراطی حرف می‌زنند و پیش از تمام شدن پرسش‌ها پاسخ می‌دهند.
منتظر نوبت ماندن برایشان دشوار است و بسیاری اوقات مزاحم كار دیگران می‌شوند.
نقش والدین در كمك به كودكان بیش فعال

✅والدین در قدم اول بایستی راجع به تشخیص مطمئن باشند و به فرزندان خود برچسب نادرست نزنند.
✅انرژی اضافه این كودكان باید از طریق فعالیت‌های مثبت، از جمله ورزش كردن، مصرف شود. بهتر است آنها را برای بازی به زمین‌های بزرگ برد و اجازه داد كه به فعالیت‌هایی لذت‌‌بخشی بپردازند.

✅ والدین به خاطر داشته باشند كه این كودكان را به هیچ‌وجه تنبیه نكنند. زیرا رفتارهای انتقام‌جویانه‌ از آنها سر خواهد زد. بهتر است با آنان مودبانه و با محبت رفتار نمایند البته در برخورد با سایر كودكان نیز داشتن رفتاری مهرآمیز و عاری از خشونت لازم است.

✅از دادن خوردنی‌هایی مثل كاكائو و شكلات به این كودكان تا حد امكان خودداری نمایند. چون باعث تحریك‌پذیری آنها می‌شود.

✅خواب شبانگاهی این كودكان موضوع مهمی است. آنها باید شب‌ها زودتر به رختخواب بروند. بهتر است والدین برنامه خانواده‌را به گونه‌ای مناسب تنظیم كنند و به هر طریق ممكن به كودك بفهمانند این یكی از قوانین خانواده اوست كه شب‌ها تا دیروقت بیدار نمانند. توصیه می‌شود كودك از وسایلی چون كامپیوتر و تلویزیون به صورت افراطی استفاده نكند.

کرونا- مرکز مشاوره یزد- نگاه زیبای زندگی

? کرونا و چند نکته و بازی برای این روزها

چند روزیه توصیه میشه بیشتر تو خونه باشیم. بهداشت رو رعایت کنیم و کلییییی کارهایی که #نباید بکنیم!! کمتر کسی هم برای تو خونه موندنِ ما فکر کرده و کمتر کسی گفته حالا که مجبوریم بیشتر تو خانه باشیم چه کارهایی رو می‌تونیم انجام بدیم؟! خصوصاً در مواجهه‌ی با بچه‌ها …

بچه‌ها نیاز به تحرّک، #بازی، سر و صدا و … دارند پس لااقل در کنار کلی کارهایی که قراره #نکنیم، به این چند نکته توجه کنیم و بازی‌های پیشنهادی رو انجام بدیم؛

⁦1️⃣⁩ چندین وبسایت اینترنتی که کلی فیلم و کارتون توی خودشون دارند، اعلام کردند که این روزها استفاده از بخش کودک این وب‌سایت‌ها یعنی تمامی کارتون‌ها رایگان هست. این موضوع هم خبر خوبی هست و هم خبر بدی!!

ما #عادت کردیم نصف روز جلوی تلویزیون بشینیم اما این اصلا چیز خوبی برای بچه‌ها نیست. یادمون باشه استفاده از تلویزیون باید محدود و مدیریت شده باشه. (قبلا در موردش نوشتم! حداکثر یک ساعت مداوم …)

⁦2️⃣⁩ وظیفه‌ی محافظت از بچه‌ها به عهده‌ی ماست و نه خودِ بچه‌ها! پس قرار نیست مدام اون‌ها رو نگران کنیم که بهداشت رو رعایت کنن، دستاشون رو بشورن، به اونجا دست نزنن!! در واقع اگر وسواس به خرج بدیم، در ۱۰، ۱۵ سال آینده با یه نسل کاملاً وسواسی روبرو میشیم و اونوقت مشکل چند تا!! پس چی کار باید کرد؟!
ما باید محیط خونه رو امن و ضدعفونی کنیم و بچه‌ها در این محیط آزاد باشند. هر موقع هم که خواستیم مسائل بهداشتی رو رعایت کنیم این کار رو در قالب #بازی انجام بدیم.

⁦3️⃣⁩ هر چی سن بچه‌ها کمتر هست، رعایت مسائل بهداشتی و فرآیندهای محافظت از خود رو برای بچه‌ها تبدیل به بازی کنیم. مثلا؛ دست و صورت شستن بازی، صابون بازی، کف‌بازی تا آرنج‌هامون و …

⁦4️⃣⁩ محیط خونه رو از بابت شنیدن اخبار ناخوشایند هم باید قرنطینه و ضدعفونی کنیم! هم برای خودمون و هم برای بچه‌ها …
وقتی مسائل بهداشتی جلوگیری از #کرونا و عوارض این بیماری رو یاد گرفتیم دیگه دلیلی نداره لحظه‌ای اخبار مربوط به اون رو چک کنیم. هم خودمون رو نگران می‌کنیم و هم بچه‌ها رو و طبیعیه که این موضوع عوارض ناخوشایندی روی روان ما و خانواده‌مون داشته باشه

⁦5️⃣⁩ حتما توی خونه با بچه‌ها وقت‌هایی رو بازی کنیم. الآن این فرصت به وجود اومده که خانوادگی بازی کنیم پس بهتره بعضی از بازی‌های خانوادگی رو یاد بگیریم و انجام بدیم. (روزهای بعدی چند تا بازی خانوادگی معرفی می‌کنم)

 

? حالا تو موارد بعدی چند تا بازی معرفی کنم؛

 

⁦6️⃣⁩ حتماً بازی‌های حرکتی و تخلیه هیجانی با بچه‌ها انجام بدیم، چون این روزها ضرورت این بازی‌ها بیشتر از قبل هم شده. مثلاً وقتی لباس‌ها رو شستیم و می‌خوایم تا کنیم و بگذاریم توی کِشو و کُمد، قبلش با بچه‌ها بشینیم روبروی همدیگه، پرت کنیم توی صورت همدیگه و حسابی خوش بگذرونیم. هیچ بچه‌ای از این بازی آسیب نمی‌بینه و از قضا کلی هم به جفت‌مون خوش می‌گذره.

⁦7️⃣⁩ می‌تونیم یه گوله نخ به بچه‌ها بدیم تا ببینیم چی جوری کل خونه رو مثل #تار_عنکبوت می‌کنن ? بعد از اینکه بچه دو ساعت مشغول بود! یه بازی دیگه میشه کرد، مثلا اینکه نباید به نخ‌ها بخوریم ولی از روشون می‌تونیم بپریم یا از زیرشون می‌تونیم سینه‌خیز بریم و …

⭕ یادمون باشه به وسیله بازی میشه اوقات زندگی کودک رو غنی‌تر و به رشدش کمک کرد. قرار نیست بچه‌ها درگیر مسائلی بشه که مناسب سن‌شون نیست. ما حق نداریم و نباید نگرانی‌هامون رو به بچه‌ها منتقل کنیم …

نگاه زیبا زندگی برگزار کننده آموزش های اصولی فرزند پروری، کاهش استرس و اضطراب در کودکان و بازی درمانی کودک است. همچنین مشاوره کودک و خانوادهی با بهترین مشاوران یزد در این مرکز انجام می پذیرد. 

 

 

 

مشاوره

چگونه به کودک دستور دهیم؟

در شیوه فرزندپروری باید جایی برای دستور مستقیم و غیر مستقیم وجود داشته باشد.
باید بدانید که شما پیام دهنده صریحی برای کودکتان باشید وقتی برای شما مهمه کودکتان آن چه را میگویید به سرعت انجام دهد باید از دستورات مستقیم استفاده کنید مثلا وقتی به کودکتان می گویید کفش هایش را بپوشد باید از دستور مستقیم استفاده کنید.
دستورات غیرمستقیم را باید برای زمانی نگهدارید که فقط می‌خواهید پیشنهادی بدهید مثلاً می‌توان گفت “ممکن است لطفا نمک رو به من بدهی.
در واقع زمانی از دستورات غیر مستقیم استفاده می کنیم که می‌خواهیم کودک به ما کمک کند.

مثل آوردن دستمال برای من، آوردن کیف پول، جواب دادن تلفن یا باز نگه داشتن در، زمان دیگری هم هست که می‌توانیم از دستورات غیر مستقیم استفاده کنم مثل وقتی کودک به نظر کسل بنظر می آید و لازم است کاری انجام دهیم پس می‌توانیم از دستور غیر مستقیم استفاده کنند مثلاً نظرت درباره ساختن چیزی با لگو ها چیه یا چرا به یک دوست زنگ نمیزنی.
دادن دستورات غیر مستقیم بصورت تیرباری میتونه شمارو مثل گروهبان جلوه بده در حالیکه شما می‌خواهید محیط خانه و مکان آرام و راحتی برای شما و کودکتان باشد.
پس اگر پشت میز شام هستید کودکان روی زانوهایتان نشسته و در لیوان شیشه ای حباب ایجاد می کند امیدوارم از خودتان بپرسید آیا ضروری است که من دستوری دهم تا این رفتار را درست کنم. اگر جواب نه است بهتر است از دستور غیر مستقیم یا رفتارهایی مانند نادیده گرفتن و پرت کردن حواس استفاده کنید.

 

نگاه زیبا زندگی برگزار کننده آموزش های اصولی فرزند پروری، کاهش استرس و اضطراب در کودکان و بازی درمانی کودک است. همچنین مشاوره کودک و خانوادهی با بهترین مشاوران یزد در این مرکز انجام می پذیرد.