مقالات

9 گام برای مقابله با افکار مزاحم ناشی از covid19

قسمت ششم
گام 7 ⬅️ارزشها
اقدامات متعهدانۀ گام قبل ارزشهای بنیادین شما را هدایت میکنند:
در مواجهه با بحران کنونی میخواهید به خاطر چه چیزی ایستادگی کنید؟ میخواهید در این ایستادگی چه نوع انسانی باشید و رفتار وکردار شما نماد چه چیزی باشد؟ میخواهید با خودتان و دیگران چگونه رفتار کنید؟
⬅️ارزشهای شما میتواند شامل عشق، احترام، شوخ طبعی، صبوری، شجاعت، صداقت، مراقبتگری، پذیرش و گشودگی، مهربانی … یا چیزهای بیشمار دیگری باشد.
⬅️ در طول روز به دنبال شیوه هایی برای جلوه دادن این ارزشها باشید.
⬅️ به این ارزشها اجازه بدهید اقدامات متعهدانۀ شما را تعیین و هدایت کنند.
?️البته مادامی که این بحران ادامه پیدا میکند انواع و اقسام موانع را پیش روی خود خواهید دید: به برخی اهدافتان
نمیرسید، کارهایی را نمیتوانید انجام بدهید و با مشکالتی روبه رو میشوید که راه حلهای ساده ای ندارند؛ اما حتی در مواجهه با این چالشها همچنان میتوانید به شیوه های مختلفی همراستا با ارزشهایتان زندگی کنید.
⁉️ این سوالات را در شرایط دشوار از خودتان بپرسید:
❓ وقتی این روزهای سخت را پشت سر میگذارم چطور و به چه شیوه هایی میتوانم از خودم مراقبت کنم؟
❓چه کلمات و جمالت مهربانانهای میتوانم به خودم بگویم و چه کارهایی از سرِ مهربانی میتوانم برای خودم انجام بدهم؟
❓ به چه شیوه های مهربانانهای میتوانم با آنهایی که رنج میکشند رفتار کنم؟
❓برای همیاری در ارتقای نیکزیستی جامعۀ خودم چه کارهایی از جنس مراقبتگری و مهربانی میتوانم انجام بدهم؟
❓ در این بحران چه میتوانید بگویید و انجام بدهید که وقتی سالها بعد به این روزها نگاه میکنید بتوانید به خودتان افتخار کنید؟
ادامه دارد…

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *