مقالات

9 گام برای مقابله با افکار مزاحم ناشی از covid19

قسمت سوم
گام 4 ⬅️ با آنچه انجام میدهید مشغله و سرگرمی داشته باشید:
آگاه بشوید کجایید و توجه خود را دوباره روی فعالیتی که انجام میدهید متمرکز کنید. شیوۀ خودتان برای انجام دادن این کار را پیدا کنید. میتوانید از بعضی یا تمام روشهای زیر استفاده کنید یا راه و روش خودتان را پیدا کنید:
? کنجکاوانه و بدون قضاوت و ارزیابی به دور و بر خودتان در اتاق نگاه کنید و به پنچ چیزی که میبینید دقت کنید. ? کنجکاوانه و بدون قضاوت و ارزیابی به سه یا چهار صدایی که در اطرافتان میشنوید دقت کنید
?کنجکاوانه و بدون قضاوت و ارزیابی دقت کنید که چه بویی به مشامتان میرسد و مزۀ چه چیزی را در دهانتان میتوانید حس کنید.
? کنجکاوانه و بدون قضاوت و ارزیابی به آنچه انجام میدهید دقت کنید. ? تمرین را با توجه کامل به تکلیف یا فعالیتی که در دست انجام دارید تمام کنید و ( اگر هیچ فعالیت معناداری انجام نمیدهید سه گام بعدی را مطالعه کنید)
⬅️ در حالت ایده آل، گامهای لنگرانداختن یعنی گامهای دوم، سوم و چهارم )یعنی تصدیق افکار و احساسات، توجه به بدن، و مشغله با کارتان را سه یا چهار بار انجام بدهید تا تبدیل به تمرینی دو سه دقیقه ای بشود.
توجه: لطفا از گام دوم یعنی تصدیق کردن افکار و احساسات در میان سه گام ذکر شده نگذرید؛ مخصوصا وقتی که افکار و احساسات سخت یا ناخوشایندی دارید، ادامه دادن تصدیق افکار و احساسات بسیار مهم است.
⛔ اگر از این گام بگذرید، این تمرین تبدیل به یک تکنیک حواسپرتی میشود و اصولا قرار نیست چنین کاری انجام بدهید.
⬅️ (لنگر انداختن” )یعنی انجام دادن گامهای دوم و سوم و چهارم مهارت بسیار مفیدی است.
? میتوانید از آن برای مدیریت ارتباط موثر با افکار، احساسات، خاطرات، امیال قوی و حسهای بدنی دشوار استفاده کنید. ?با استفاده از آن، از حالت خودکار و غرق شدن در افکار و احساسات بیرون میآیید و سرگرم زندگی میشوید.
? در موقعیتهای سخت، استوار و محکم می‌مانید.
?زنجیرۀ نشخوار فکری، نگرانی و وسواس فکری را در هم میشکنید و توجه خود را روی فعالیت یا تکلیفی که انجام میدهید متمرکز میکنید. هرچه بهتر در اینجا و اکنون لنگر بیندازید، کنترل بیشتری روی اقدامات خودتان خواهید داشت که انجام دادن گامهای بعدی را آسانتر میکند.
ادامه دارد…
ادامه دارد….

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *