مقالات

9 گام برای مقابل با افکار مزاحم ناشی از covid19

گام 8 ⬅️شناسایی منابع
منابعی برای کمک، یاری، حمایت و توصیه گرفتن شناسایی کنید. این منابع شامل دوستان، خانواده، همسایه ها،
متخصصین سلامت و خدمات اورژانسی است؛ و مطمئن شوید که شماره تلفنهای کمکهای اورژانسی و در صورت لزوم کمکهای روانشناختی را میدانید. همچنین با شبکه اجتماعی خود در ارتباط باشید و اگر میتوانید حمایتی به دیگران ارائه کنید به آنها بگویید؛ شما میتوانید منبع حمایتی برای دیگران باشید همانطور که آنها میتوانند، برای شما چنین باشند.
یک جنبۀ بسیار مهم از این گام پیدا کردن منبعی معتبر و قابل اعتماد برای دریافت و به روز کردن اطلاعاتتان دربارۀ بحران و راهنماهای پاسخدهی به آن است. وب سایت سازمان بهداشت جهانی منبع پیشتاز چنین اطلاعاتی است:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-
public
بعلاوه به وب سایت وزارت بهداشت دولت کشور هم نگاه کنید. از این اطلاعات برای حفاظت از خودتان
و دیگران و همچنین آماده شدن برای قرنطینه یا شرایط اورژانسی استفاده کنید.

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *