مقالات

9 گام جهت مقابله با افکار مزاحم ناشی از covid10


قسمت دوم
ما در موقعیتهای بحرانی، طوفانهای هیجانی را تجربه میکنیم یعنی افکار نامفیدی در ذهنمان چرخ میخورند و احساسات دردناکی در بدنمان میگردند؛ و اگر در طوفان درونمان غرق بشویم آنوقت
هیچ کار مفیدی نمیتوانیم انجام بدهیم؛ پس اولین گام کاربردی این است که: “لنگر بیاندازید”
. حال فرمول سادۀ “لنگر انداختن” را برایتان توضیح میدهم که شامل 3 گام بعدی است:
گام 2 -تصدیق کردن افکار و احساساتتان.
گام 3 -توجه کردن به بدنتان.
گام 4 -مشغله و سرگرمی با آنچه انجام میدهید.
بیایید یک به یک این گامها را از نظر بگذرانیم:
گام 2 ⬅️ تصدیق کردن افکار و احساساتتان:
به آرامی و مهربانی آنچه در درون شما میگذرد را تصدیق کنید: افکار، احساسات، هیجانها، خاطرات، حسهای
بدنی و میلهای شدید. مثل دانشمند کنجکاوی رفتار کنید که هر آنچه در دنیای درونیتان جریان دارد را مشاهده
میکند. و در حالی که به تصدیق کردنِ افکار و احساسات خود ادامه میدهید… گام 3 ⬅️ به بدنتان توجه کنید:
به بدنتان توجه کنید و با آن ارتباط برقرار کنید. شیوۀ خودتان برای انجام دادن این کار را پیدا کنید. میتوانید از بعضی یا تمام روشهای زیر استفاده کنید یا راه و روش خودتان را پیدا کنید:
? به آهستگی پای خود را روی زمین فشار بدهید. ? به آهستگی کمر و ستون فقرات خود را صاف کنید، اگر در حالت نشسته هستید در صندلیتان رو به جلو با کمری راست بنشینید. ? به آهستگی نوک انگشتان دستها را به همدیگر بچسبانید و فشار بدهید. ? به آرامی کششی به عضلات بازو یا گردن خود بدهید و بعد شانه هایتان را آرام بالاتر بیاورید. ? به آرامی نفس بکشید. ⛔ توجه: هدف از انجام دادن این حرکات، این نیست که از آنچه در دنیای درونتان میگذرد رو برگردانید یا فرار کنید یا حواستان را از آنها پرت کنید. هدف این است که از افکار و احساسات خود آگاه باشید، همچنان حضور آنها را تصدیق کنید و همزمان به بدنتان توجه کنید، با آن تماس پیدا کنید و فعالانه حرکتش بدهید. چرا؟ چون با انجام دادن چنین اقداماتی-با این که نمیتوانید احساسات خود را کنترل کنید- میتوانید تا حد ممکن روی اقدامات بدنیتان کنترل پیدا کنید. (به یاد بیاورید که تمرکز روی آنچه در کنترل شما است مهم است). گام 4 ⬅️ …..
ادامه دارد….

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *