مجله نگاه زیبا زندگی

9 گام جهت مقابله با افکار مزاحم ناشی از covid19

گام 5 ⬅️ اقدام کردن متعهدانه
قسمت چهارم
? اقدام متعهدانه به معنای اقدام موثری است که ارزشهای شما آن را هدایت میکنند؛ ?اقدامی است که میتوانید انجام بدهید چون عمیقاً برای شما مهم است؛
? اقدامی که حتی اگر افکار و احساسات سختی را فراخوانی کند باز هم انجامش میدهید.
همین که با استفاده از گامهای دوم، سوم و چهارم (یعنی تصدیق افکار و احساسات، توجه به بدن، و مشغله با کارتان) ” لنگر” انداختید کنترل زیادی روی اقدامات خود خواهید داشت که همین قضیه، کار را برای انجام دادن اقداماتی که واقعا برایتان مهم اند بسیار آسانتر میکند.
⬅️ در شرایط فعلی واضح است که چنین
اقداماتی شامل همۀ رفتارهای محافظتی در برابر covid19 میشود: دست شستن مکرر، فاصله گیری اجتماعی و نظیر
اینها
اما علاوه بر این اقدامات ضروری، نکته های زیر را هم در نظر بگیرید:
? چه شیوه های ساده ای برای مراقبت از خودتان، کسانی که با شما زندگی میکنند و کسانی که به طور واقعبینانه ای میتوانید به آنها کمک کنید وجود دارد؟ چه اقدامات مهربانانه، مراقبتگرانه، و حمایتگرانه ای میتوانید انجام بدهید؟
? آیا میتوانید -از طریق تماس تلفنی یا پیامک- کلمات مهربانانهای به کسی که پریشان و ناراحت است بگویید؟ ? آیا میتوانید به کسی در انجام دادن یک تکلیف یا کارش کمک کنید؟ غذایی بپزید؟ دست کسی را به مهربانی نگه دارید یا با یک کودک یا نوجوان بازی کنید؟ ? آیا میتوانید برای فرد و/یا افرادی که بیمار هستند تسکین دهنده باشید؟ یا در موارد جدیتر از آنها پرستاری کرده و کمکهای پزشکی در دسترس را برایشان فراهم کنید؟ ⬅️ و اگر وقت زیادی را در خانه -به خاطر قرنطینه یا فاصله گیری اجتماعی- صرف میکنید موثرترین شیوه های گذران وقت چه میتواند باشد؟
شاید بخواهید برای حفظ تناسب اندامتان ورزش کنید؛ غذای سالم بپزید ) و اقدامات معناداری برای خودتان و دیگران انجام
بدهید. و اگر با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و یا سایر رویکردهای مبتنی بر توجه آگاهی آشنایید، چطور میتوانید فعالانه بعضی از آن مهارتهای توجه آگاهی را تمرین کنید؟ ?در طول روز به طور مکرر از خود بپرسید “چه کاری -هر قدر کوچک- میتوانم انجام بدهم که زندگی خودم و آنهایی که با من زندگی میکنند یا افراد جامعۀ مرا بهتر کند؟”
⬅️و به هر پاسخی که رسیدید انجامش بدهید و به طور کامل سرگرمش بشوید.ادامه دارد…

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *