9 گام جهت مقابله روانشناختی با افکار مزاحم ناشی از covid19

مرکز مشاوره کودک و خانواده یزد

9 گام جهت مقابله روانشناختی با افکار مزاحم ناشی از covid19

مارس 27, 2020 مقالات 0

قسمت اول
گام 1 – تمرکز بر آنچه در کنترل شماست:
📒بحران کرونا به شیوههای متفاوتی میتواند روی ما تاثیر بگذارد: جسمانی، هیجانی، اقتصادی، اجتماعی و
روانشناختی. همۀ ما )دیر یا زود( با خطرات واقعی این بیماری جدی و گسترده و ناتوانیهای سیستمهای بهداشتی
در مقابله با آن، ضررهای اجتماعی، بحران اقتصادی فراگیر و مشکالت اقتصادی فردی، مشکالت در جنبه های
مختلف زندگی و بسیاری موارد دیگر روبهرو خواهیم شد.
📙وقتی با یک بحران به هر شکلی روبهرو میشویم، اضطراب و ترس را به ناچار تجربه خواهیم کرد. این هیجانات
پاسخهایی بهنجار و طبیعی به موقعیتهای چالش برانگیزِ خطرناک و مبهم هستند. در چنین شرایطی غرق
شدن در نگرانی و نشخوار فکری دربارۀ همۀ چیزهایی که خارج از کنترل شما هستند خیلی آسان است، مثال
اینکه: چه اتفاقی ممکن است در آینده رخ بدهد؟، ویروس چه اثراتی بر شما یا عزیزانتان یا جامعه و کشورتان یا
جهان خواهد داشت و بعدش چه اتفاقی میافتد و نظیر اینها. با این که این نوع غرق شدگی در نگرانی کامال طبیعی است اما سودمند و مفید نیست. در واقع هرچه بیشتر روی آنچه خارج از کنترل ما است تمرکز کنیم به احتمال بیشتری ناامید یا مضطرب خواهیم شد.
📒به این ترتیب، مهمترین کاری که هر کس در هر نوع بحرانی -چه مرتبط با کرونا باشد و چه نباشد- میتواند انجام
بدهد این است که: روی آنچه در کنترل شما است تمرکز کنید.
شما نمیتوانید آنچه در آینده رخ میدهد را کنترل کنید. شما روی ویروس کرونا یا اقتصاد جهانی یا سیاستهای دولتی در مدیریت این وضعیت آشفته کنترلی ندارید. بعلاوه نمیتوانید به طور جادویی احساسات خود را کنترل کنید و همۀ این ترس و اضطرابهای کامالً طبیعی را از بین ببرید؛ اما میتوانید آنچه “اینجا و اکنون” انجام میدهید را کنترل کنید؛ و اصل کار همین است. چون آنچه “اینجا و اکنون” انجام میدهید میتواند تغییر بسیار بزرگی در وضعیت شما و هرکسی که با او زندگی میکنید ایجاد کند و همچنین تاثیر چشمگیری بر جامعه اطرافتان داشته باشد.
واقعیت این است که ما کنترل بسیار بیشتری روی رفتارهایمان داریم تا روی افکار و احساساتمان؛
⬅️ پس هدف شمارۀ یک این است که کنترل رفتارهایمان را -همین الان و همینجا- به عهده بگیریم تا موثرتر به بحران کنونی پاسخ بدهیم.
ادامه دارد…
مرضیه جعفری روانشناس

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *