راهکارهایی برای کاهش پرخاشگری کودکان

1. چیزهایی را که باعث خشم می شود بشناسید. آیا در کار بچه ها دخالت می کنید؟ مثلاً در مورد تکالیف مدرسه، دوستان، طرز لباس پوشیدن و چیزهای دیگر سخنرانی می کنید؟ به جای وضع قوانین و دنبال کردن آن قوانین کودکان را سرزنش می کنید؟ آیا به جای تمرکز بر حل مشکل از تنبیه استفاده می کنید؟به جای درخواست، دستور می دهید؟ وقتی بگویید((وقت شام است)) بچه ها بهتر پاسخ میدهند تا بگویید((همین الان بیا برای صرف شام))
2.جلسه های خانوادگی ترتیب دهید تا فرزندان شما بدانند که زمانی هست که در مورد آنچه که آنها را آزرده می کند بتوانند حرف بزنند و برای مشکلات راه حل پیدا کنند.
3. برای فرزندان کوچکتر از انتخاب های محدودی استفاده کنید،نه اینکه بگویید چه کاری انجام دهند.
4. در ایجاد جدول کارهای روزمره، بچه ها را دخالت دهید،بدین ترتیب این جدول رئیس است ،نه شما. وقتی از بچه‌ها می‌پرسید که جدول زمانی تان در مورد وقت شام یا خواب چیست، احساس قدرت می کنند.
5.وقتی فرزند شما در شرایط خوبی است به او یادآوری کنید که می دانید او اغلب عصبانی است و از او کمک بخواهید که به روش هایی فکر کند که بتواند خشمش را طوری نشان دهد که به کسی آسیب نزند.به او پیشنهاد دهید که بالشتی را در چنگ بگیرد و با به موسیقی مورد علاقه اش گوش کند،یا محل آرامشی را پیدا کند. برای بچه‌های بزرگتر پیشنهاد کنید چیزی را که باعث خشم او شده بنویسد یا نقاشی کند.
6.اگر پدر یا مادر مجرد هستید، از حرفهای نامربوط به والد دیگر کودک بپرهیزید. این باعث خشم زیاد کودک به والد دیگرش می‌گردد و نیز باعث رفتار پرخاشگرانه می‌شود. طوری با کودک صحبت نکنید که انگار یک بزرگسال است.
7.از عصبانیت خودتان نترسید. یاد بگیرید بگویید(( من عصبانی هستم)) وقتی احساستان را به زبان بیاورید الگوی مناسبی برای فرزندتان فراهم می کنید،تا این که در عمل نشان دهید.
8. از روش های محترمانه برای مدیریت خشم خود استفاده کنید و با صداقت بگویید من در مورد ________ احساس ________ می کنم)) بنابرين آرام می‌شوید و با روش‌های درست به آن رسیدگی می‌کنید.
9.زمان تماشای تلویزیون را که پر از برنامه های خشونت بار است، محدود کنید.فیلم هایی را که فرزندانتان تماشا می‌کنند، زیر نظر بگیرید. در مورد خشونت در بازی‌های رایانه‌ای و موسیقی ها با آنها صحبت کنید. نظرتان را واضح بیان کنید، اما به آنها هم گوش دهید.
مهارتهایی که فرزندان یاد می گیرند:
بچه ها باد می گسرند آنچه را که احساس می‌کنند با آنچه که به آن عمل می‌کنند،متفاوت است.یعنی اشکالی ندارد که عصباني شوند،اما خوب نیست که به دیگران آسیب برسانند یا با بی احترامی رفتار کنند.آنها یاد می‌گیرند که می‌توانند قدرت داشته باشند و روی خودشان و زندگی شان نظارت کنند.هیچ کس از قدرت نداشتن لذت نمی‌برد و بچه ها ترجیح می دهند یاد بگیرند که چگونه می توانند بدون اینکه برای نیازهایشان بجنگند موفق شوند.
اصول پرورش فرزند:
1.پرخاشگری با بیان نیازمندی ها به شکل مثبت متفاوت است و مهم است که فرزندان این اختلاف را یاد بگیرند.به آنها باد دهید که برای آنچه می‌خواهند درخواست کنند، شما هم به نظر آنها گوش دهید. به بچه ها آموزش دهید که بدون تحقیر دیگران به نیازهایشان برسند. 2.به استاندارد تربیت دختران و پسران دقت کنید گاه پسر ها برای رفتار بی ادبانه و گستاخی مجاز شمرده می‌شوند و گاهی دخترها برای بیان نیازهایشان جرئت کافی پیدا نمی کنند.برای پسرها و دخترها به طور مساوی لازم است که احساسات خود را بشناسند و بدانند رفتارشان از احساسشان جداست.
3.گاهی خشم آمار نمی شود. شاید شما خودکشی دارید که خیلی عصبانی است،اما خشمش را در درونش نگه می دارد. دنبال علائمی مثل گوشه گیری، رفتارهای تهاجمی انفعالی و مصرف مواد مخدر بگردید.

دوره آموزشی مهارت های زندگی نوجوانان به صورت حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می گردد.
این دوره سطح بندی داره که هر سطحی در 5 جلسه برگزار میشه که 4 جلسه برای نوجوانان و 1جلسه برای والدین میباشد. در هر سطحی به یک یا دو مهارت پرداخته میشود. که سطح1 آن مربوط میشود به پذیرش خویشتن و خودآگاهی که زیربنای تمام مهارت ها میباشد. در این سطح بچه ها یاد میگیرند که خودشون رو همینجوری که هستند دوست داشته باشند و نسبت به توانمندی هاشون آگاهی پیدا میکنند. برای کسب اطلاع از زمان و سایر اطلاعات با شماره های درج شده در پوستر تماس بگیرید.

مشاوره

سبک‌های گفتگو میان همسران

4 نوع سبک گفتگو بین همسران وجود دارد:
1_ منفعـل ـ 2 ، مهـاجم 3_ منفعل-مهاجم و 4_ صریح كه مناسبترين و مؤثرين آنها، صراحت است. شرح هر يك از سبكها که در زير آمده، به شما كمك ميكند تا سبك گفتگوي معمول خود را با همسرتان مـشخص كنيـد و بتوانيد كارهايي را انجام دهيد تا به گفتگويي صريح با يكديگر برسيد.
گفتگوي منفعلانه
در يك گفتگوي منفعلانه، فـرد نـسبت بـه بيـان افكـار، احـساسات و تمـايلاتاش و همچنين روراستي و صداقت بيميل است و در واقع اين افكار و احساسات را نـزد خـودش نگـه ميدارد. اين روش ممكن است ناشي از اعتماد به نفس پايين باشد و به طور مشخص به منظـور اجتناب از جريحه دار كردن احساسات ديگران و يا جلوگيري از سرز نش به كار گرفته شـود. بـا وجود اين كه ممكن است اين روش با قصد و نيت خوبي به كار رود (من قصد ندارم ديگـران را
اذيت كنم يا ميترسم كه اشتباه بگويم) ولي ً عمدتا باعث احساس رنجش خـاطر، سـردرگمي و بدگماني در فرد مقابل ميشود. گفتگوي منفعلانه، سدي در راه ايجاد صميميت در روابط است.
گفتگوي تهاجمي
فرد داراي چنين سبكي هميشه طرف مقابل را سرزنش و مـتهم مـي كنـد و اغلـب از بياناتي از قبيل “تو هميشه” يا “تو هرگز” استفاده ميكند. عموماً ايـن روش هنگـامي بـه كـار ميرود كه يكي از طرفين احساس تهديد ميكند و يـا افكـار و احـساسات منفـي دار د. در ايـن
سبك عموماً مردم سعي دارند كه ديگران را مسؤول احساسات خود قلمداد كنند. همان طور كه در مثال زير خواهيم ديد، گفتگوي تهاجمي بيشتر بر ويژگيهاي منفي شخص تـا بـر موقعيـت متمركز است. اين شيوه معمولاً منجر به جريحه دار شدن احساسات زوجين ميشود و صميميت بين آنها را تخريب ميكند.
تمركز بر شخص: “تو گفتي كه ماشين رو تنظيم كردي، اما اين كار رو نكردي، تو هرگز كاري رو كه ميگي انجام نميدي”.
تمركز بر موقعيت: “از اين كه ماشين رو قبل از مسافرتمون تنظيم نكـردي، متأسـف شـدم.
من واقعاً در مورد چرخها و روغن ماشين، نگرانم. امروز صـبح وقـت داري ماشـين رو تعميرگـاه ببري”؟
دو روش گفتگوي منفعل و مهاجم، براي ادامه ازدواج مضرند. با تـلاش جهـت كـسب رفتار صريح، زوجين ميتوانند گفتگـوي خـود را بهبـود بخـشيده و لـذا ازدواج خـود را بهبـود بخشند.
اين دو سبك گفتگو ميتوانند حاوي هر يك از الگوهاي مخربي كه بعداً ذكـر خواهـد شد، يعني اجتناب و كناره گيري، تفاسير منفي، تشديد و بي اعتبارسازي باشند.
گفتگوي منفعل ـ مهاجم
افراد داراي اين سبك به صورت نامشخص پرخاشگري مـيكننـد، يعنـي بـه صـورت غيرمستقيم خشم خود را نسبت به ديگري بيان ميكنند و انتظار دارند ديگري بداند كـه بـراي چه اينكار را ميكنند. مثلاً همسري كاري را كه همسرش از او خواسته، پشت گوش مي انـدازد و يا به طور نامشخص شكايت (غرغر) ميكند. كلهشقي، اشكالتراشي، مـسامحه كـاري و پـشت گوش اندازي، ويژگيهاي اين دسـته از افـراد اسـت. بـه عنـوان مثـال؛ همـسري از اسـتراحت
بعدازظهر شوهرش در حالي كه خودش بعد از كارِ بيـرون، بايـد كارهـاي خانـه را انجـام دهـد ، ناراحت است. او به جاي بيان صريح اين احساس، با سـر و صـدا كـردن و كوبيـدن ظـروف بـه یكديگر مانع استراحت همسرش ميشود.
گفتگوي صريح
فرد داراي اين سبك بدون احساس ترس يا رفتار پرخاشگرانه، احساسات، خواسته ها و افكار خود را بيان ميكند. هنگاميكه در شـيوه گفتگـويي خـود صـريح باشـيم، هـم از حـق و خواسته خود نگذشته ايم و هم احترام طرف مقابل را به جا آوردهايـم. در واقـع هـم از يـكسـو حالت انفعالي نداريم و نميگذاريم ديگران از ما سوءاسـتفاده كننـد و از سـوي ديگـر، نيازهـاي ديگران را ميشناسيم و سعي ميكنيم كه خـود را بـه نحـوي معقـول بـا آنهـا تطبيـق دهـيم .
صراحت، اين احساس را به ما ميدهد كه از كار آيي و نظارت دروني لازم برخـورد اريـم. چنـين حسي به نوبه خود حس اعتماد به نفس و خـود ارزشـمندي را در ارتبـاط بـا ديگـران افـزايش ميدهد. از آنجاييكه صراحت همراه با توجه و احترام به نيازهاي ديگران است، لذا افراد صريح، انعطافپذيرند و هميشه صرفاً به دنبال خواسته هاي خود نيستند.
گفتگوي صريح، اين امكان را فراهم ميسازد كه افـراد خـود را بـه روش سـالم، غيـر تواضعي و بدون سماجت، نشان دهند و اين به معناي عنوان كردن شفاف و مستقيم خواسـته و مثبت و مؤدب بودن در گفتگو است. مثالي از بيان صريح، “ميل دارم وقت بيشتري رو با بچه ها صرف كني، شايد بتوني يك شب رو به تنهايي با اونا بگذروني تا من بتونم تا ديـر وقـت سـركار باشم” است. در مثال صفحة قبل نيز زن ميتواند با صراحت بـه شـوهرش بگويـد:”از ايـن كـه كاراي خونه رو به تنهايي انجام ميدم احساس خستگي ميكنم، دوست دارم تو هـم تـوي ايـن كار با من مشاركت كني”. وقتي يكي از زوجين به طور صريح صحبت ميكند، مخاطب خـود را نيز به دادن پاسخ مثبت و صريح تشويق ميكند.

نوجوانی و ارتباط با جنس مخالف

مزایا و محدودیت‌های آشنایی قبل از ازدواج

فوايد آشنايي
چهار فايده ي عمدهي آشنايي به ترتيب عبارتند از:
1 ـ مشاهده ي متفاوت بودن افراد با يكديگرو آشنا شـدن بـا افـراد مختلـف ، بـه مـا كمـك ميكند تا گستره ي تفاوتها را در ا فراد جامعه ي خود مشاهده كنيم. همه ي ما به واقع منحصر به فرد هستيم و علي رغم شباهتهاي فراواني كه با هم داريم، تفاوتهاي خاص خودمان را هـم داريم.
آشنايي با گستره اي از افراد، به ما كمك ميكند كه اين تفاوتها را از نزديك ببينيم.
2 ـ تعامل با افراد ديگربه ما كمك ميكند تـا خـود را بهتـر بـشناسيم . مـردم بـه شـيوه هـاي گوناگون فكر ميكنند و رفتار مـيكننـد. آگـاهي بيـشتراز ايـن تفاوتهـا بـه مـا در شـناخت تفاوتهاي خود با ديگران و نيز شباهتهاي خود با ديگران كمـك مـي كنـد و نهايتـاً مـا را در
شناخت بهتر آنچه كه هستيم و آنچه كه دوست داريم باشيم ياري ميكند. زمانيكه با افراد بسيار متفاوتي روبرو ميشويم كه به لحاظ پيشينه، خانواده و شخصيت با ما تفاوتهاي زيادي دارند، درباره ي خود بيشتر و بيشتر مي آمـوزيم. آشـنايي بـستري اسـت بـراي شـناخت بهتـر

3ـ در فرايند آشنايي ميفهميم كه از چه اموري خوشمان ميآيد و از چه چيزهـايي بـدمان ميآيد. آشنايي به ما كمك مي كند تا بهتر و روشن تر بدانيم كه به دنبال چه كسي هستيم و چه ويژگيها و خصوصياتي را در شريك زندگي خود جـستجو مـي كنـيم. آشـنايي بـه مـا كمك ميكند تا بدانيم با چه ويژگي هايي احساس راحتـي مـي كنـيم و چـه افـرادي بـا چـه خصلتهايي ما را ناراحت ميكنند.
4 ـ فرايند آشنايي به مـا در يـادگيري مهارتهـاي ارتبـاطي كمـك مـي كنـد. آشـنايي بـه مـا فرصتهاي زيادي براي تجربه ي ارتباط با افراد ديگرميدهد. ما مجبـور هـستيم كـه در يـك ارتباط تصميمهاي زياد و مهمي بگيريم تصميمهايي از قبيل اينكه چه بگوييم و چه كـاري
انجام دهيم و مجبور هستيم كه به پيامد هاي رفتاري خود توجه كنيم . همانگونـه كـه متوجـه پيامد گفتار و رفتار ديگران بر خود هستيم.

محدوديتهاي آشنايي
به طور واضح آشنايي مي تواند تجربه ي با ارزشي باشـد امـا محـدوديتها و معايـب خاص خودش را هم دارد كه در چهار مورد خلاصه ميكنيم.
1 ـ در فرايند آشنايي هردو نفرتلاش ميكنند تا فقط جنبه هـاي مثبـت خـود را بيـان كننـد .
البته اين معمول است كه افراد وقتي مي خواهنـد بـا هـم آشـنا شـوند ، تـلاش كننـد تـا فقـط جنبه هاي مثبت خود را بروز دهند . مشكل در اين نيست كـه تنهـا وجـوه مثبـ ت در آشـنايي برجسته ميشوند، مشكل اينجاست كـه در ايـن فراينـد افـراد تـصوير تحريـف شـده و غيـر واقعبینانه اي از يكديگر خواهند داشت. بعد از ازدواج، زمانيكه چهره ي واقعي فرد و وجوه منفي او آشكار شود، همسر او دچار تعارض خواهد شد كه چگونه او به اين ميزان متفـاوت فكرميكند، رفتار ميكند و حتي صحبت ميكند.
2 ـ دور شدن از دوستان و فعاليتهاي معمول روزمره، يكـي ديگـراز محـدوديتهاي آشـنايي است. زماني كه ما درگير يك آشنايي جدي و مهم هستيم، خيلي معمولي اسـت كـه توجـه ما فقط به آن فرد خاص معطوف باشد و از ديگران غافل شويم و توجـه كمتـ ري بـه درس،
كار و فعاليتهاي اجتماعي داشته باشيم.
3 ـ كوتاهي و قصور در مواجهه با موضوعات و مسايل مشترك در زمـان آشـنايي. يكـي از تابوهاي زمان آشنايي، بيان مسايل مرتبط با آنچه كه در حال رخدادن است و مسايل مربوط به ارتباط فعلي است. ما در زمان آشنايي بايد به مشكلا ت و مسايل همين دوره نيز بپردازيم ،يا حداقل در اين جهت گام برداريم . احتمالاً براي حفظ شور وشـوق و جـذابيت ارتبـاط از كنار اين مسايل مي گذريم و آنها را سربسته رها ميكنيم. اما اين مسايل نابود نخواهند شـد و مانند آتش زير خاكستر پنهان خواهند بود، تا زمان آن فرا برسد و سربركشند.
4 ـ آشنايي در صورتيكـه بـدون حـد ومـرز باشـد ، آمـادگي هـردو نفـر بـراي ازدواج را تضعيف ميكند. آشنايي دو نفره هر چند جهات مثبت بسياري دارد ، اما اكثر متخصصان بـر اين باورند كه به تنهايي بـراي ازدواج كـافي نيـست . هـر چنـد آشـنايي شـرط لازم ازدواج
است، اما شرط كافي نيست . يـادگيري در ازدواج موفـق بـسيار مـؤثر اسـت . (يـادگيري از تجربه ي اطرافيان ، يادگيري از زندگي پدر و مادر و يادگيري از تحقيقات علمي .) آمادگي واقعي براي تشكيل خـانواده ، مـيتوانـد سـختتـرين و در عـين حـال پـاداش دهنـده تـرين وظيفه ي زندگي باشد.

بدقلقی کودک دو ساله

#سوال
سلام خانم جعفری دخترمن دوسال هفت ماه است اثلا اجازه کاری به ما نمی دهدازهرکاری که شما فکرکنیدمیخواهدانجام بده نسبت به برادرش (11ساله)حسادت میکنه اجازه نمی ده که حتی من بابا ش با هم حرف بزنیم همش میگه حرف نزنیدوگریه میکندخواهش میکنم مرا راهنمایی کنیدممنون

#پاسخ
_مواردی که در مورد دخترتون گفتید طبیعی و بین کودکان این سن رایج هست.
_خودمحوری و استقلال طلبی یکی از ویژگی‌های رشدی این سن هست و نشون میده کودک در سیر طبیعی رشد روانی قرار داره اما چند نکته:
_با کودک وارد جنگ قدرت نشید.
_همیشه دو تا انتخاب به کودک بدید
_درصورتیکه در مواردی به کودک نه گفتید یا از کاری نهی کردید، بهیچ عنوان در پاسخ به بدقلقیها و کج خلقیها تغییر موضع ندید
_حسادت به برادر بزرگتر احتمالا جنبه جلب توجه و واکنش از طرف شما و برادرش رو داره. توجهتون بهر دو کودک متناسب با سن و توانایی‌ها بطور مساوی تقسیم کنید.
_توانمندی‌های کودک در رفتارهای مثبت یا زمان رابطه خوب با برادر را تایید و تحسین کنید
_از برادر بزرگتر بخواهید زمانی بین 10 تا 15 دقیقه در روز را به بازی با کودک اختصاص بده.

با بدقلقی نوپایان چگونه برخورد کنیم؟

9 گام جهت مقابله روانشناختی با افکار مزاحم ناشی از covid19

قسمت اول
گام 1 – تمرکز بر آنچه در کنترل شماست:
?بحران کرونا به شیوههای متفاوتی میتواند روی ما تاثیر بگذارد: جسمانی، هیجانی، اقتصادی، اجتماعی و
روانشناختی. همۀ ما )دیر یا زود( با خطرات واقعی این بیماری جدی و گسترده و ناتوانیهای سیستمهای بهداشتی
در مقابله با آن، ضررهای اجتماعی، بحران اقتصادی فراگیر و مشکالت اقتصادی فردی، مشکالت در جنبه های
مختلف زندگی و بسیاری موارد دیگر روبهرو خواهیم شد.
?وقتی با یک بحران به هر شکلی روبهرو میشویم، اضطراب و ترس را به ناچار تجربه خواهیم کرد. این هیجانات
پاسخهایی بهنجار و طبیعی به موقعیتهای چالش برانگیزِ خطرناک و مبهم هستند. در چنین شرایطی غرق
شدن در نگرانی و نشخوار فکری دربارۀ همۀ چیزهایی که خارج از کنترل شما هستند خیلی آسان است، مثال
اینکه: چه اتفاقی ممکن است در آینده رخ بدهد؟، ویروس چه اثراتی بر شما یا عزیزانتان یا جامعه و کشورتان یا
جهان خواهد داشت و بعدش چه اتفاقی میافتد و نظیر اینها. با این که این نوع غرق شدگی در نگرانی کامال طبیعی است اما سودمند و مفید نیست. در واقع هرچه بیشتر روی آنچه خارج از کنترل ما است تمرکز کنیم به احتمال بیشتری ناامید یا مضطرب خواهیم شد.
?به این ترتیب، مهمترین کاری که هر کس در هر نوع بحرانی -چه مرتبط با کرونا باشد و چه نباشد- میتواند انجام
بدهد این است که: روی آنچه در کنترل شما است تمرکز کنید.
شما نمیتوانید آنچه در آینده رخ میدهد را کنترل کنید. شما روی ویروس کرونا یا اقتصاد جهانی یا سیاستهای دولتی در مدیریت این وضعیت آشفته کنترلی ندارید. بعلاوه نمیتوانید به طور جادویی احساسات خود را کنترل کنید و همۀ این ترس و اضطرابهای کامالً طبیعی را از بین ببرید؛ اما میتوانید آنچه “اینجا و اکنون” انجام میدهید را کنترل کنید؛ و اصل کار همین است. چون آنچه “اینجا و اکنون” انجام میدهید میتواند تغییر بسیار بزرگی در وضعیت شما و هرکسی که با او زندگی میکنید ایجاد کند و همچنین تاثیر چشمگیری بر جامعه اطرافتان داشته باشد.
واقعیت این است که ما کنترل بسیار بیشتری روی رفتارهایمان داریم تا روی افکار و احساساتمان؛
⬅️ پس هدف شمارۀ یک این است که کنترل رفتارهایمان را -همین الان و همینجا- به عهده بگیریم تا موثرتر به بحران کنونی پاسخ بدهیم.
ادامه دارد…
مرضیه جعفری روانشناس

چه کودکانی رشد زبانی بهتری خواهند داشت؟

برخی پژوهش‌ها نشان داده، والدین کودکانی که خزانه واژگان بالایی داشتن بدین ترتیب عمل کرده بودند:
1_ آنها فقط حرف می‌زنند.
2_سعی می‌کردند که خوب باشند.
3_با بچه ها درباره چیزهای مختلف حرف می‌زدند .
4_به بچه ها حق انتخاب می دادند.
5_ گوش می کردند

یافته‌های این پژوهش ها حاکی از همبستگی بسیار بالای نمرات فرزندپروری در زمان بچگی کودکان با پیامدهای زبانی ۶ سال بعد بود. این کودکان در سن حدود 9 سالگی از بعد رشد زبان نسبت به همسالان سرآمد بودند.
نحوه فرزندپروری بیش از ۶۰ درصد واریانس رشد زبانی را توضیح می داد.
بنابراین لازم است تا والدین از همان ابتدای تولد فرزند و حتی مدتها قبل از آن، دوره های لازم در زمینه فرزندپروری را بگذرانند. این دوره ها بخصوص برای والدینی که در دوره نافرمانی گذرای کودکان در حدود سن دو سالگی، احساس تنیدگی و درماندگی می‌کنند.، ضروری تر و حیاتی تر میباشد.
مرضیه جعفری مشاور و روانشناس کودک

چگونه با کودک بیش فعال رفتار کنم؟

چگونه با کودک بیش فعال رفتار کنم؟

✳✳ درمان بیش فعالی کودکان

امروزه بسیاری از مادران و پدران از شیطنت بسیار زیاد كودكانشان شكایت دارند. آنها اظهار می‌دارند كه فرزندشان مرتب در حال حركت و فعالیت است و نوعی حالت بی‌قراری و ناآرامی در او مشاهده می‌كنند. برخی از این والدین از فقدان تمركز حواس و ضعف درسی كودك نیز صحبت می‌كنند. آنها علت این فعالیت‌ بیش از اندازه را نمی‌دانند و مرتب فرزندشان را مورد سرزنش قرار می‌دهند. این كودكان بعضا مورد انتقاد و تنبیه بسیار زیاد قرار می‌گیرند.
عده‌ای از پدر و مادرها كنترل خود را از دست می‌دهند و این كودكان را به شدت كتك می‌زنند یا آنها را مورد تهدید قرار می‌دهند. در این نوشتار سعی شده است پدیده بیش فعالی در كودكان توضیح داده و راه‌های برخورد مناسب با این حالت ارائه شود.اختلال بیش‌فعالی كه در اغلب موارد با نقص توجه همراه است، معمولا در دوران كودكی بروز می‌كند. كودكان بیش فعال همان گونه كه از این عنوان بر میآید بسیار پرتحرك‌اند و نمی‌توانند یكجا آرام باشند.
كودكان بیش فعال در مورد كارها و اشیایی كه به طور طبیعی باید در برابر آنها احساس خطر كنند، خطری احساس نمی‌كنند، اختلالات سلوك در این كودكان بعضا دیده می‌شود، مثلا بعضی از آنها رفتارهای پرخاشگرانه دارند و برای آسیب رساندن به دیگران آنان را تهدید می‌كنند. بعضی دیگر در اعمالی چون سرقت و تقلب به طور كلی كارهایی كه تخلف از قوانین و مقررات محسوب می‌شود، ‌شركت می‌كنند. كودكان بیش‌فعالی كه دچار نقص توجه هستند، در تحصیل با مشكل مواجهند. دامنه توجه در آنها بسیار محدود است و به همین علت نمی‌توانند تمركز لازم را در حین درس خواندن داشته باشند. این كودكان به سرعت حواسشان پرت می‌شود و به كوچكترین محرك بیرونی واكنش نشان می‌دهند.
در نتیجه عملكرد تحصیلی آنان پایین می‌آید و در یادگیری دچار مشكل می‌شوند. از لحاظ اجتماعی، كودكان بیش‌فعال تاثیر مثبتی بر دیگران نمی‌گذارند و مرتب مورد انتقاد قرار می‌گیرند.
آنها به دلیل دقت پایین، اغلب دچار اشتباه می‌شوند و انتقاد دیگران را نسبت به خود برمی‌انگیزند. این بچه‌ها به جزئیات مسائل توجهی ندارند. حتی در بازی‌ها نیز با دشواری رو برو می‌شوند و در ارتباط خود با بچه‌های دیگر مشكل پیدا می‌كنند. اغلب از دستورالعمل‌ها پیروی نمی‌كنند و از عهده تكالیف مدرسه و سایر كارها و وظایف بر نمی‌آیند. آنان از درگیر شدن با تكالیفی كه مستلزم تلاش ذهنی مداوم است، می‌پرهیزند.
اغلب، وسایل خود را گم می‌كنند و دچار فراموشكار‌ی‌اند. به طور افراطی حرف می‌زنند و پیش از تمام شدن پرسش‌ها پاسخ می‌دهند.
منتظر نوبت ماندن برایشان دشوار است و بسیاری اوقات مزاحم كار دیگران می‌شوند.
نقش والدین در كمك به كودكان بیش فعال

✅والدین در قدم اول بایستی راجع به تشخیص مطمئن باشند و به فرزندان خود برچسب نادرست نزنند.
✅انرژی اضافه این كودكان باید از طریق فعالیت‌های مثبت، از جمله ورزش كردن، مصرف شود. بهتر است آنها را برای بازی به زمین‌های بزرگ برد و اجازه داد كه به فعالیت‌هایی لذت‌‌بخشی بپردازند.

✅ والدین به خاطر داشته باشند كه این كودكان را به هیچ‌وجه تنبیه نكنند. زیرا رفتارهای انتقام‌جویانه‌ از آنها سر خواهد زد. بهتر است با آنان مودبانه و با محبت رفتار نمایند البته در برخورد با سایر كودكان نیز داشتن رفتاری مهرآمیز و عاری از خشونت لازم است.

✅از دادن خوردنی‌هایی مثل كاكائو و شكلات به این كودكان تا حد امكان خودداری نمایند. چون باعث تحریك‌پذیری آنها می‌شود.

✅خواب شبانگاهی این كودكان موضوع مهمی است. آنها باید شب‌ها زودتر به رختخواب بروند. بهتر است والدین برنامه خانواده‌را به گونه‌ای مناسب تنظیم كنند و به هر طریق ممكن به كودك بفهمانند این یكی از قوانین خانواده اوست كه شب‌ها تا دیروقت بیدار نمانند. توصیه می‌شود كودك از وسایلی چون كامپیوتر و تلویزیون به صورت افراطی استفاده نكند.

کرونا- مرکز مشاوره یزد- نگاه زیبای زندگی

? کرونا و چند نکته و بازی برای این روزها

چند روزیه توصیه میشه بیشتر تو خونه باشیم. بهداشت رو رعایت کنیم و کلییییی کارهایی که #نباید بکنیم!! کمتر کسی هم برای تو خونه موندنِ ما فکر کرده و کمتر کسی گفته حالا که مجبوریم بیشتر تو خانه باشیم چه کارهایی رو می‌تونیم انجام بدیم؟! خصوصاً در مواجهه‌ی با بچه‌ها …

بچه‌ها نیاز به تحرّک، #بازی، سر و صدا و … دارند پس لااقل در کنار کلی کارهایی که قراره #نکنیم، به این چند نکته توجه کنیم و بازی‌های پیشنهادی رو انجام بدیم؛

⁦1️⃣⁩ چندین وبسایت اینترنتی که کلی فیلم و کارتون توی خودشون دارند، اعلام کردند که این روزها استفاده از بخش کودک این وب‌سایت‌ها یعنی تمامی کارتون‌ها رایگان هست. این موضوع هم خبر خوبی هست و هم خبر بدی!!

ما #عادت کردیم نصف روز جلوی تلویزیون بشینیم اما این اصلا چیز خوبی برای بچه‌ها نیست. یادمون باشه استفاده از تلویزیون باید محدود و مدیریت شده باشه. (قبلا در موردش نوشتم! حداکثر یک ساعت مداوم …)

⁦2️⃣⁩ وظیفه‌ی محافظت از بچه‌ها به عهده‌ی ماست و نه خودِ بچه‌ها! پس قرار نیست مدام اون‌ها رو نگران کنیم که بهداشت رو رعایت کنن، دستاشون رو بشورن، به اونجا دست نزنن!! در واقع اگر وسواس به خرج بدیم، در ۱۰، ۱۵ سال آینده با یه نسل کاملاً وسواسی روبرو میشیم و اونوقت مشکل چند تا!! پس چی کار باید کرد؟!
ما باید محیط خونه رو امن و ضدعفونی کنیم و بچه‌ها در این محیط آزاد باشند. هر موقع هم که خواستیم مسائل بهداشتی رو رعایت کنیم این کار رو در قالب #بازی انجام بدیم.

⁦3️⃣⁩ هر چی سن بچه‌ها کمتر هست، رعایت مسائل بهداشتی و فرآیندهای محافظت از خود رو برای بچه‌ها تبدیل به بازی کنیم. مثلا؛ دست و صورت شستن بازی، صابون بازی، کف‌بازی تا آرنج‌هامون و …

⁦4️⃣⁩ محیط خونه رو از بابت شنیدن اخبار ناخوشایند هم باید قرنطینه و ضدعفونی کنیم! هم برای خودمون و هم برای بچه‌ها …
وقتی مسائل بهداشتی جلوگیری از #کرونا و عوارض این بیماری رو یاد گرفتیم دیگه دلیلی نداره لحظه‌ای اخبار مربوط به اون رو چک کنیم. هم خودمون رو نگران می‌کنیم و هم بچه‌ها رو و طبیعیه که این موضوع عوارض ناخوشایندی روی روان ما و خانواده‌مون داشته باشه

⁦5️⃣⁩ حتما توی خونه با بچه‌ها وقت‌هایی رو بازی کنیم. الآن این فرصت به وجود اومده که خانوادگی بازی کنیم پس بهتره بعضی از بازی‌های خانوادگی رو یاد بگیریم و انجام بدیم. (روزهای بعدی چند تا بازی خانوادگی معرفی می‌کنم)

 

? حالا تو موارد بعدی چند تا بازی معرفی کنم؛

 

⁦6️⃣⁩ حتماً بازی‌های حرکتی و تخلیه هیجانی با بچه‌ها انجام بدیم، چون این روزها ضرورت این بازی‌ها بیشتر از قبل هم شده. مثلاً وقتی لباس‌ها رو شستیم و می‌خوایم تا کنیم و بگذاریم توی کِشو و کُمد، قبلش با بچه‌ها بشینیم روبروی همدیگه، پرت کنیم توی صورت همدیگه و حسابی خوش بگذرونیم. هیچ بچه‌ای از این بازی آسیب نمی‌بینه و از قضا کلی هم به جفت‌مون خوش می‌گذره.

⁦7️⃣⁩ می‌تونیم یه گوله نخ به بچه‌ها بدیم تا ببینیم چی جوری کل خونه رو مثل #تار_عنکبوت می‌کنن ? بعد از اینکه بچه دو ساعت مشغول بود! یه بازی دیگه میشه کرد، مثلا اینکه نباید به نخ‌ها بخوریم ولی از روشون می‌تونیم بپریم یا از زیرشون می‌تونیم سینه‌خیز بریم و …

⭕ یادمون باشه به وسیله بازی میشه اوقات زندگی کودک رو غنی‌تر و به رشدش کمک کرد. قرار نیست بچه‌ها درگیر مسائلی بشه که مناسب سن‌شون نیست. ما حق نداریم و نباید نگرانی‌هامون رو به بچه‌ها منتقل کنیم …

نگاه زیبا زندگی برگزار کننده آموزش های اصولی فرزند پروری، کاهش استرس و اضطراب در کودکان و بازی درمانی کودک است. همچنین مشاوره کودک و خانوادهی با بهترین مشاوران یزد در این مرکز انجام می پذیرد. 

 

 

 

نگاه زیبا زندگی مرکز مشاوره در یزد

نوجوانی و ارتباط با جنس مخالف

یکی از چالش هایی که چه بخواهیم چه نخواهیم دامن بچه ها را در دوران بلوغ و بعدش می گیرد ارتباط داشتن با جنس مقابل است و از آنجایی که این گرایش یک پدیده کاملا طبیعی است و نشان از سالم بودن این فرد می دهد لازم است به این نکته توجه کنیم زمان بحث راجع به این مسائل دقیقا قبل از ورود به دنیای بلوغ است که طی آن فرزند در کنار والدهمجنس می بایست قرار بگیرد و نکات مهم‌راجع به این دوران و همچنین گرایشاتی که نسبت به جنس مقابل پیش می آید را می بایست ذکر کنند و به فرزندشان بگویند زمانی که نسبت به جنس مقابل گرایش خاصی پیدا کردی بیا به من بگو تا خداوند را شکر کنم که تو سالمی و اگر رخ داد و بیان نکردی و اتفاقی رخ داد پیامدهای خاصی در انتظارته و در انتها بیان می کنی که گفتنی ها را گفتم حالا انتخاب با توست که کدام مسیر را برگزینی و این پیشگیری نوع اول است که می بایست در راش کار شما قرار بگیرد، در پیشگیری نوع دوم زمانی است که مساله ای همانند مساله شما رخ داده و متوجه شده اید فرزندتان درگیر چنین روابطی شده است و در اینجا والدین دو دسته می شوند دسته اول پیشگیری نوع اول را پیاده کرده اند و الان پیامدها را اجرایی می کنند ولی دسته دوم والدینی هستند که هیچ کاری انجام نداده اند و الان در شوک این اتفاق قرار دارند و در وهله اول می بایست ثبات عاطفی خود را حفظ کرده و از انجام هر گونه عکس العمل بد بپرهیزند و در مرحله بعد به این نکته توجه کنند که این مساله ای که رخ داده یک نوع هنجارشکنی است و خطوط قرمز خانواده تحت الشعاع قرار گرفته و کار از حریم شکستن گذشته بنابراین می بایست در این مساله ورود کنید ولی در این مساله چون دختر دچار مساله شده مادر می بایست وارد عمل شود برای اینکه حریم ها رعایت شود. در اینجای کار مادر می بایست به شیوه ای مناسب با دختر جلسه ای را برگزار کند و در این جلسه در مورد مسائل پیرامون این مساله که الان عیان شده صحبت کند، در این جلسه مسائل زیر بهتر است مورد تاکید قرار بگیرد:
1- گفت وگو با نوجوانان درباره‌ی پیامدهای دوستی با جنس مقابل و آسیب‌های عاطفی روانی ناشی از آن، در اغلب موارد به تغییر نگرش آن‌ها و تجدید نظر در ادامه‌ی ارتباطشان می‌انجامد.
2- همدلی کردن با نوجوانانی که قصد دارند رابطه‌ی دوستی با جنس مقابل را ترک کنند و تشویق آن‌ها به این کار، موجب می‌شود که این افراد عوارض عاطفی روانی ناشی از قطع رابطه را سریع‌تر و آسان‌تر تحمّل نمایند. به علاوه ترغیب نوجوان‌ها به داشتن فعّالیّت‌های جایگزین نظیر برنامه‌های ورزشی، هنری، مطالعاتی و …، سودمند خواهند بود.
3- راهنمایی والدین در زمینه‌ی نحوه‌ی رفتار با فرزندان به ویژه نوجوانان، درک عواطف و احساسات آن‌ها و پرهیز از درگیری‌ها و کشمکش‌های خانوادگی، از طریق جلسات آموزش خانواده و یا نشست‌های انفرادی، کمک از مشاور نقش مهمّی در کاهش گرایش‌ها و پیشگیری از ادامه‌ی آن‌ها در دوره‌ی بزرگسالی دارد.
4- آموزش مهارت‌های جرأت ورزی، مقاومت فرد را در برابر فشار گروه همسالان بهبود می‌بخشد. توجّه به این آموزش‌ها و کیفیّت بخشی به روش اجرای آن ها، از مهمترین اقدامات پیشگیرانه از بروز رفتارهای پرخطر شناخته می‌شود.
باید توجه داشته باشیم که در دوستی های با جنس مقابل بخصوص در دوران نوجوانی عوامل زیادی دخیل هستند و تنها چسبیدن به یک عامل والدین را از شناخت صحیح مساله دور می کند. کودکان با پشت سر گذاشتن مراحل رشد قدم به دنیای نوجوانی می‌گذارند و بلوغ جنسی را تجربه می‌کنند. در این مرحله ارگان‌های جنسی به تکامل می‌رسند و توانایی تولید مثل در فرد ظاهر می‌شود. این تغییرات که به علّت افزایش ترشّح هورمون‌های جنسی رخ می‌دهد، بیداری غریزه‌ی جنسی و توجّه و گرایش نوجوان به جنس مخالف را در پی دارد. با این وجود، بررسی‌ها نشان می‌دهد تمایل به برقراری ارتباط با جنس مقابل، تنها به میزان هورمون‌های جنسی بستگی ندارد بلکه بیش‌تر متأثر از ویژگی‌ها و شرایط خانواده، همسالان، تفاوت‌های فردی و باورهای ارزشی است. بر

خی از مهم‌ترین عوامل زمینه ساز عبارتند از:

1- گروهی از نوجوانان معتقدند داشتن دوست پسر برای دختران، نشانه‌ی وجود جاذبه‌های فردی و دوست دختر برای پسران، نشانه‌ی قدرت، توانمندی و کفایت اجتماعی است. این افراد نداشتن دوست غیر هم‌جنس را نوعی بی عرضگی و ناتوانی تلقّی می‌کنند. نگرش‌های غلط و ارزش‌های غیر واقعی در بین نوجوانان، زمینه را برای گرایش بیش‌تر آن‌ها به روابط ناسالم فراهم می‌سازد.
2- در برخی موارد، عدم وجود رابطه‌ی عاطفی و صمیمانه بین فرزندان و والدین، بی‌توجّهی به خواسته‌ها و نیازهای آن‌ها و همچنین تنش‌ها و اختلافات خانوادگی، نوجوان‌ها را در شرایطی قرار می‌دهد که برای رسیدن به آرامش و احساس امنیّت به دوستی با جنس مقابل روی آورند.
3- گاهی نوجوان‌ها برای ارضای کنجکاوی‌های خود درباره‌ی جنس مقابل و شناخت روحیّات و ویژگی‌ها آن‌ها، ارتباط با جنس مخالف را تجربه می‌کنند.
4- بررسی‌ها نشان می‌دهد گروهی از نوجوانان صرفاً برای ارضای غرایز جنسی خود اقدام به برقراری رابطه‌ی دوستانه می‌کنند. نوجوانان‌هایی که از لحاظ جنسی فعّال می‌شوند، اعتماد به نفس پایینی دارند و علاوه بر احساس ناامنی، قادر به برقراری رابطه صمیمانه با دیگران نیستند.
5- گروهی از نوجوانان با انگیزه‌های اقتصادی و کسب در آمد، به سمت دوستی با جنس مقابل قدم برمی‌دارند. در این شرایط احتمال آلودگی به انواع بیماری‌های آمیزشی و عفونی به ویژه ایدز بسیار افزایش می‌یابد.
6- هدف غایی برای بسیاری از دختران نوجوان که به دوستی با جنس مقابل روی می‌آورند، شناخت فرد مقابل و برنامه ریزی برای ازدواج است و تقریباً تمامی پسرها به دوست دختر خود وعده‌ی ازدواج می‌دهند. در حالی که اغلب این وعده‌ها تحقق پیدا نمی‌کند و پسرها می‌توانند در ذهنشان مرز بین ازدواج و دوستی را حفظ کنند.
7- عدم نظارت والدین بر فعّالیّت‌های نوجوانان به ویژه والدینی که طلاق می‌گیرند و درگیر مسایل روحی خود هستند، بستر مناسبی را برای بروز رفتارهای پر خطر و دوستی با جنس مقابل فراهم می‌کند. کنترل دوستی‌ها، معاشرت‌ها، رفت و آمدها، نحوه‌ی گذراندن اوقات فراغت و همچنین عملکرد درسی فرزندان، احتمال بروز رفتارهای انحرافی را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد.
8- بسیاری از والدین نسبت به مراحل و روش‌های تربیت جنسی اطلّاعات کافی ندارند و نمی‌توانند فرزندان خود را نسب به پیامدهای دوران بلوغ آگاه سازند. در نتیجه نوجوان‌ها از طریق دوستان و همسالان پاسخ بسیاری از سؤالات خود را به دست می‌آورند که در برخی موارد گمراه کننده است و زمینه را برای انحراف نوجوان آماده می‌سازد.
9- سست شدن باورها، اعتقادات مذهبی و ارزش‌های اخلاقی در خانواده و هم چنین پیروی از الگوهای به ظاهر مترقّی، قبح دوستی‌های پیش از ازدواج را در نظر نوجوانان از بین می‌برد و به مرور زمان گرایش به ارتباط با جنس مقابل، به امری معمول و رایج در جامعه تبدیل می‌شود.
بحث فضای مجازی و گوشی خیلی مهم است و قبل از خرید می بایست قوانین خاص آنرا وضع کنید و اگر وضع نکرده اید در اولین فرصت با حضور اعضای خانواده قوانین مربوط به فضای مجازی را وضع کنید و فرزندتان را از قوانین، خطوط قرمز، چارچوب ها، ارزش های خانوادگی آگاه کنید و همچنین پیامدهای زیر پاگذاشتن آنها را مشخص کنید و بصورت کتبی در آورده و امضا کرده و تاریخ بزنید و برای هر یک از اعضا یک کپی تهیه کنید و به دستشان بدهید.
بنابراین می‌بایست به علت ها پی ببرید و بعد بر روی همان موارد بررسی لازم را بعمل آورید و قوانین را تعیین کنید و حتما رابطه خودتان را با فرزندتان بهبود ببخشید.

(عباس افخمی عقدا، مشاوره فردی و خانواده و تربیت جنسی کودکان و نوجوانان)( مشاوره حضوری ۳۸۲۱۱۱۹۶ مرکز مشاوره نگاه زیبا زندگی)

 

 

ندگی برگزار کننده آموزش های اصولی فرزند پروری، کاهش استرس و اضطراب در کودکان و بازی درمانی کودک است. همچنین مشاوره کودک و خانوادهی با بهترین مشاوران یزد در این مرکز انجام می پذیرد.