اکرم بهمنی

اکرم بهمنی

اکرم بهمنی

کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی

کارشناسی روانشناسی عمومی

پایان نامه کارشناسی، (بررسی آموزش مهارت های زندگی دراعتماد بنفس زنان دارای همسران معتاد)

کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی

پایان نامه کارشناسی ارشد، (اثربخشی درمان مبتنی برپذیرش و تعهد غنی شده با شفقت بر بهزیستی روان شناختی و عزت نفس خانواده های معتادین در حال درمان شهرستان یزد)

سوابق شغلی:

مشاوره و روانشناس مرکز درمان اعتیاد به مدت 6 سال

مشاوره و روانشناس ورزشی هیات پزشکی ورزشی یزد به مدت 4 سال

مسئول کمیته روانشناسی هیات پزشکی ورزشی یزد به مدت 4 سال

مسئول آموزش هیات پزشکی ورزشی یزد به مدت 4 سال

تدریس مهارت های زندگی بزرگسالان و کودکان به مدت 6 سال

تدریس پیشگیری از اعتیاد به مدت 6 سال

مدیر عامل موسسه غیرانتفاعی ترنم مهر جاویدان به مدت 4 سال

فعالیت های آموزشی:

اجرای کارگاه مهارت های زندگی بزرگسالان (12 کارگاه)

اجرای کارگاه مهارت های زندگی کودک و نوجوان (20 کارگاه )

اجرای کارگاه فرزند پروری (3 کارگاه)

اجرای کارگاه روانشناسی ورزشی و مدیریت استرس (3 کارگاه)

اجرای کارگاه روانشناسی مربیگری ورزشی کودکان (1 کارگاه)

اجرای کارگاه پیشگیری از اعتیاد (5 کارگاه)

اجرای طرح ها و برنامه های حوزه سلامت روان (باشگاه شادی)

اجرای طرح ها و برنامه های سازمان و نهاد ها

اجرای جشنواره ها در مناسب ها و ایام مذهبی

مهارت های آموزشی و مشاوره ای:

مشاوره درمان اعتیادمشاوره پیش از ازدواج

مشاوره خانواده مشاوره فردی

آموزش مهارت های زندگی بزرگسالان

آموزش مهارت های زندگی کودک و نوجوان

آموزش فرزند پروری

آموزش روانشناسی ورزشی و مدیریت استرس

آموزش پیشگیری از اعتیادآموزش پیش از ازدواج

شرکت درکارگاه های آموزشی:کارگاه مربیگری مهارت های زندگی سازمان بهزیستی یزد

کارگاه مربیگری مهارت های زندگی پیش دبستانی سازمان بهزیستی یزد

کارگاه مربیگری پیشگیری از اعتیاد شورای مبارزه با مواد مخدرتهران

کارگاه سکس تراپی انجمن روانشناسی تهران

کارگاه درمان اعتیاد درمانگران اعتیاد

کارگاه پیش از ازدواج

کارگاه مدیریت استرس ورزشی

کارگاه Psd دانشگاه آزاد یزد

کارگاه مشاوره با رویکرد Cbt دانشگاه آزاد یزد