حمیده محمدی

حمیده محمدی

حمیده محمدی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

درمانگر اوتیسم و اختلالات رشد

سوابق اجرایی:

سه سال همکاری با مرکز اوتیسم بقاءیک سال مرکز تهران اوتیسم

دوسال کلینیک مغز و اعصاب و روان بهمن

در حال حاضر :

روانشناس کلینیک شبانه روزی بهبود

روانشناس پایگاه خدمات اجتماعی حسن اباد(اورژانس اجتماعی)

درمانگر اوتیسم،مرکز مشاوره ی نگاه زیبای زندگی

دوره های گذرانده:

دوره ی کامل cbt(افسردگی، اضطراب، سکس تراپی، زوج درمانی، مشاوره ی پیش از ازدواج و طلاق) زیر نظر دمتر شفیعی فرد تهران

مربیگری مهارت های زندگی، تحت نظر دکتر فرزین راد تهران

ذهن آگاهی تحت نظر دکتر فرزین راد تهران

دوره ی کامل act تحت نظر دکتر قامت بلندمهارت های زندگی تحت نظر دکتر اسدی

درمانگر اوتیسم پروفسور پوراعتماد تهران

مهارت های زندگی تحت نظر دکتر اسدی

درمانگر اوتیسم پروفسور پوراعتماد تهران