عاطفه ملاجعفری

عاطفه ملاجعفری

عاطفه ملاجعفری

کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی
کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی از دانشگاه یزد
مقالات:
– اثربخشی راهبرد قصه درمانی در کاهش خطاهای املایی دانش آموزان  دارای اختلال نوشتاری (دیکته)،(۱۳۹۵). مجله علمی پژوهشی مطالعات ناتوانی.
– اثربخشی بازی درمانی بر کاهش مشکلات عصب روانشناختی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری املا. (۱۳۹۵). مجله علمی پژوهشی مطالعات ناتوانی.
– تاثیر سبک های فرزندپروری بر تعلیم و تربیت اسلامی کودکان (۱۳۹۴)، همایش روانشناسی و فرهنگ زندگی
– برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی در کاهش نشانه های اضطراب دانشجویان
– برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی ویژه سنین ۸ تا ۱۱ سال
– برگزاری کارگاه پیشگیری از مشکلات یادگیری ویژه کودکان
-شرکت در طرح سنجش ویژه کودکان متولد ۹۰ تا ۹۲ و اجرای تست آمادگی تحصیلی بر روی بیش از ۹۰۰ کودک
– مشاور مرکز مشاوره نگاه زیبا زندگی یزد
– شرکت در کارگاه های👇
 اختلال یادگیری دکتر نکاح
 بازی درمانی اختلال اضطرابی دکتر نکاح
 تربیت جنسی دکتر نکاح.
 مصاحبه بالینی ، آسیب شناسی کودکان، بازی درمانی کودک محور،  قصه درمانی، درمان اضطراب، افسردگی، وسواس،‌ odd، بیش فعالی،  فرزندپروری کودکان، مهارتهای زندگی ، اختلال یادگیری دکتر گودرزی
حیطه همکاری در انجمن مهرورزان:
مشاور کودک و مشکلات یادگیری