مهناز زیارتی

Home/مهناز زیارتی

مهناز زیارتی

کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی

✅ سوابق علمی و اجرایی

برگزاری گارگاه فرزند پروری مثبت در موسسه نگاه زیبا زندگی و مرکز آرامش گستر

سابقه مدیریت مهد کودک در مرکز شادان به مدت ۲ سال

برگزاری کارگاه تربیت جنسی در پیش دبستانی و محلات و موسسه نگاه زیبا زندگی

برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی نوجوانان در موسسه نگاه زیبا زندگی و موسسه بوی مهر کویر

برگزاری کارگاه مادر و کودک در موسسه نگاه زیبا زندگی

اجرای طرح سرای بزرگان و همکاری با موسسه خدیجه کبری  در سال ۹۶ طی یک سال

برگزاری کارگاه اعتماد به نفس کودکان در موسسه نگاه زیبا زندگی

مشاور و بازی درمانگر در موسسه نگاه زیبا  زندگی

سابقه همکاری با مرکز مشاوره آرامش گستر و دبستان پسرانه معلم

همکاری با موسسه خیریه دستهای بخشنده سال ۹۷

برگزاری طرح پیشگیری و اگاه سازی از معلولیتهای سالمندی و میانسالی سال ۹۷ از سازمان بهزیستی

✅دوره های گذرانده شده

گواهی درمان پذیرش و تعهد(اکت)  ۱۶ ساعت سال ۹۵ مدرس دکتر پیمان دوستی

دوره آموزشی تربیت درمانگر جنسی دکتر اصغری نکاح سال ۹۶ به مدت ۱۶ ساعت

گواهی کارگاه اختلالات یادگیری سال ۹۶ به مدت ۱۶ ساعت دکتر سارا گودرزی

گواهی کارگاه وسواس و افسرگی  کودکان  سال ۹۶ به مدت ۱۶ ساعت  دکتر سارا گودرزی

  گواهی کارگاه فرزند پروری مثبت  سال ۹۶ به مدت ۴ ساعت  دکتر ده یادگاری

گواهی کارگاه فرزند پروری کودک و نوجوان سال ۹۷ به مدت ۱۶ ساعت  مدرس دکتر سارا گودرزی

گواهی کارگاه کودکان بیش فعال( ADHD)سال ۹۵ به مدت ۱۶ ساعت  دکتر اصغری نکاح

گواهی نامه آموزشی طرح ارتقاء دانش و مهارت ویژه مدیران مهد کودک سال ۹۳ به مدت ۶۰ ساعت

گواهی نشست علمی تخصصی راهکارههای ترویج مشاوره در استان یزد